International *WORLDWIDE SITES

Telecom Matrix Inverter

Napájecí invertor pro telekomunikace

Eaton Telecom Inverter je moderní řešení napájecího měniče se zdvojeným vstupem, navržené pro případy použití, kdy je vyžadována velmi vysoká spolehlivost AC napájení. Měnič je vybaven jak napájecím přívodem 230 VAC, tak 48 VDC. Zařízení vyvinuté společností Eaton pokrývá mezeru mezi tradičními UPS a konvenčními řešeními napájecích měničů.

Moderní design dává uživatelům možnost napájet klíčová zařízení čistým, stabilizovaným a nepřerušeným napětím s úrovní spolehlivostí typu n+x, jakou mají konvenční DC napájecí systémy. Konstrukce měniče zajišťuje hladké přepínání mezi AC a DC vstupem s nulovou dobou přepnutí, takže není nutné používat elektronický přepínač STS.

Uživatel má možnost volby mezi „síťovým“ (Line Mode) a „bateriovým“ (Battery Mode) provozním režimem. V síťovém režimu pracuje měnič podobně, jako UPS s dvojitou konverzí, odebírá proud z AC elektrorozvodné sítě a poskytuje vyhlazené napájení izolované od problémů rozvodné sítě. V bateriovém režimu odebírá měnič proud z DC vstupu. Pokud na přívodu, který byl zvolen jako primární, dojde k přerušení napájení přepne měnič hladce na alternativní přívod, aniž by došlo k jakémukoli přerušení AC napájení vašich klíčových zařízení.

Konfigurace Eaton Telecom Inverteru může obsahovat volitelný modul ovladače a/nebo přepínač údržbového bypassu. Modul monitorujícího ovladače zobrazuje na kombinaci LCD displeje a LED indikátorů stav systému v reálném čase a pomocí panelu klávesnice umožňuje nastavit parametry systému. Komunikační rozhraní dává uživatelům možnost monitorovat a ovládat systém na dálku.

Pomocí přepínače údržbového bypassu (MBS), dodávaného jako volitelná možnost, mohou uživatelé přepínat napájení zátěže z napájení z měniče na napájení z AC elektrorozvodné sítě. Měnič pak lze úplně odstavit a vypnout a napájení zátěže zůstane zachováno.


E-mail this page Print this page
Copyright ©2021 Eaton
All rights reserved.