International *WORLDWIDE SITES

Maxi Access product image

Eaton MaxiAccess

Typová řada Eaton MaxiAccess stejnosměrných integrovaných napájecích systémů používá APR nebo NPR moduly usměrňovačů a může obsahovat až pět 48V řetězců VRLA baterií s vysokou kapacitou.

Všechny systémy obsahují jako integrální součást stejnosměrné a střídavé rozvaděče spolu s pružnou kombinací pojistek, MCB jističů a SM40/SM60 nebo SM45/SM65 dohledový modul.

Na vyžádání jsou k dispozici též podpěťové odpojovače LVD.

Typová řada napájecích systémů MaxiAccess je navržena pro rychlou instalaci a nastavení. Veškeré parametry systému jsou plně softwarově nastavitelné a ukládají se jako přenositelné konfigurační soubory pro případné opakované nastavení systému.

Funkční vlastnosti a výhody

  • Typicky 18kW (372A) v jedné skříni s bateriemi
  • Možnost paralelního zapojení
  • Usměrňovače vyměnitelné za provozu
  • High Power Density
  • Předkonfigurovaný software
  • Flexible Modular Designs

Typické použití

  • Základnové stanice a ústředny mobilní radiotelefonní sítě (CDMA/GSM/3G UMTS)
  • Přenosová zařízení zesilovacích stanic
  • Místní a tranzitní ústředny
  • POP (Point-of-Presence) uzly

E-mail this page Print this page
Copyright ©2018 Eaton
All rights reserved.