International *WORLDWIDE SITES

DCTools product image

DCTools

Software pro konfiguraci stejnosměrných systémy

DCTools je softwarový konfigurační nástroj určený pro stejnosměrné systémy a využívaný techniky pracujícími v terénu, kteří odpovídají za nastavování a údržbu. Tento jedinečný konfigurační software je poskytován bezplatně formou downloadu z Internetu. Usnadňuje nastavování ss systémů Eaton.

Technici pro styk se zákazníky ocení DCTools jako značnou výhodu při instalaci, odstraňování poruch a při podpoře kteréhokoli z Eaton produktů pro stejnosměrné napájení včetně Access, Network a Large Power řešení. Rovněž je užitečný při práci se systémem CellSure pro údržbu baterií, a SiteSure pro monitorování přidružených a ovládacích systémů.

Flexibilita nástroje DCTools je dosažena mimo jiné jeho schopností připojit se na ss napájecí systém třemi způsoby: jednak přímo přes sériový port, jednak přes dial-up modem a též po Ethernet LAN/WAN

Funkční vlastnosti a výhody

  • Konfigurační software pro stejnosměrné napájecí systémy
  • Kompatibilní s prostředím MS Windows®
  • Snadno obsluhovatelný grafický displej
  • Spolupráce se všemi typy stejnosměrných napájecích systémů Eaton
  • Operates with CellSure and SiteSure
  • Místní připojení přes port (RS232-sériový) nebo vzdálené připojení přes modem nebo Ethernet)
  • Volně zdarma dostupný stažením po Internetu

 Stáhnout DCTools


E-mail this page Print this page
Copyright ©2021 Eaton
All rights reserved.