International *WORLDWIDE SITES

SiteSure product images

SiteSure

Monitorování telekomunikačních objektů

SiteSure je soubor produktů poskytujících funkci centralizovaného monitorování telekomunikačních objektů a ovládání zařízení v těchto objektech. SiteSure monitoruje širokou škálu signálů ze vzdálených objektů.Toto novátorské řešení ovládání zařízení na vzdálených telekomunikačních objektech používá jako jádro stejnosměrný napájecí systém, komunikační síť a PowerManagerII. Jeho využití však jde za rámec stejnosměrných napájecích systémů a nabízí kompletní monitorování telekomunikačního objektu včetně detekce požáru, vniknutí, klimatizace, motorgenerátoru a ostatních služeb správy budov.

Soubor produktů SiteSure zahrnuje:

Všeobecné moduly Sitesure (SSGP)

Obsahují konfigurovatelné digitální a analogové vstupy. Umožňují sběr stavových informací z telekomunikačního objektu.

Digitální vstupní moduly SiteSure (SSDI)

Poskytují přídavné digitální vstupy.

Digitální výstupní modul SiteSure (SSDO)

Má reléové výstupy pro lokální ovládání nebo indikátory alarmu.

Pomocný napájecí modul (APM)

Dodává přídavné napájení tam, kde je to u rozsáhlejších instalací požadováno, nebo tam, kde senzory vyžadují ss napájení.

Proudový vstupní modul (IOM-CS)

Poskytuje konfigurovatelné proudové vstupy.

Funkční vlastnosti a výhody

  • Modularita
  • Upevnění na DIN lištu
  • Zásuvkové konektory
  • Dálkové ovládání a monitorování
  • Sběr údajů v reálném čase
  • Soulad s mezinárodními standardy

E-mail this page Print this page
Copyright ©2018 Eaton
All rights reserved.