International *WORLDWIDE SITES

NPR48 Product image

Usměrňovač NPR48

Typ usměrňovačů Powerware NPR48 je navržen pro širokou škálu použití v telekomunikačních sítích včetně ústředen, mobilních sítí a dálkových přenosů.

Kombinace vysokého spínacího kmitočtu se spolehlivým chlazením pomocí ventilátorů činí z NPR48 pružný, účinný a spolehlivý stejnosměrný zdroj. Je navržen pro provozní teplotu až 70ºC (158ºF) a pro široké tolerance vstupního střídavého napětí.

Usměrňovače typu NPR48 mají účinnost až 92%, při čemž optimální vlastnosti vykazují při typických proudových zatíženích. Tyto usměrňovače také nabízejí dva výstupní režimy, buď konstantní výkon nebo konstantní proud.

Moduly NPR48 jsou navrženy pro spolupráci s dohledovými moduly SM60 a budou po léta úsporně a bez poruch sloužit Vašim síťovým zařízením.

Funkční vlastnosti a výhody

  • Rychlá výměna usměrňovačů za provozu (Hot-Swap)
  • Automatická konfigurace z dohledového modulu
  • Inteligentní mikroprocesorové řízení
  • Vysoká hustota výkonu
  • Vysoká účinnost a účiník =1
  • Široké tolerance vstupního střídavého napětí
  • Široký rozsah regulace výstupního napětí
  • Režimy konstantního výstupního výkonu a konstantního výstupního proudu
  • Protiprachový filtr udržovatelný na místě
  • Soulad s mezinárodními normami

E-mail this page Print this page
Copyright ©2018 Eaton
All rights reserved.