Slovakia *WORLDWIDE SITES

man testing system

Služby pro stejnosměrná zařízení

Společnost Eaton podporuje širokou škálu průmyslových odvětví včetně telekomunikací, informačních technologií a výrobních odvětví a nabízí úplnou škálu služeb pro napájecí systémy se čtyřiadvacetihodinovou dostupností.
 • Služby pro stejnosměrné systémy
 • Služby týkající se baterií
 • Integrační služby
 • Konzultační služby

Společnost Eaton nabízí služby na světové úrovni a používá servisní techniky vyškolené a podporované výrobním závodem. Služby jsou k dispozici 24 hodin denně 7 dní v týdnu a zahrnují preventivní I korektivní údržbu, údržbu baterií, integrační služby a poskytování náhradních dílů.

I nejkvalitnější stejnosměrný (DC) napájecí systém je třeba řádně udržovat. Společnost Eaton poskytuje pro Váš systém servisní služby podporované výrobním závodem.

Ať již potřebujete jednotlivé úkony, jako prověrku správného stavu Vašeho stejnosměrného napájecího systému, nebo kombinaci služeb, svěřte společnosti Eaton jejich zajištění a Váš systém bude fungovat tak jak má a bude kvalitně napájet Vaše kritická zařízení.

 Kontaktujte servisní služby Eaton

Servisní plány pro stejnosměrné systémy

Servisní služby Eaton pro stejnosměrné (DC) napájecí systémy

Technici vyškolení ve výrobním závodě pro podporu Vašich ss systémů
 • Instalace zařízení, spuštění a přejímka
 • Roční preventivní servisní prohlídka
 • Dosažitelnost expertů technické podpory 24 hodin denně, 7 dní v týdnu
 • Komplexní údržbové smlouvy
  • Roční preventivní servisní prohlídky stejnosměrných systémů a baterií
  • Audit napájecích systémů na místě
  • Opravy na místě
  • Opravy ve výrobním závodě
 • Monitorovací služby
  • Provoz stejnosměrného napájecího systému
  • Monitorování baterií
 • Výměna a instalace baterií, likvidace opotřebených
 • Expertní konzultační služby

Proaktivní servisní plány Eaton

Zabraňuje potenciálním výpadkům preventivními kroky ke zjištění potenciálních problémů.
 • Instalace zařízení, spuštění a přejímky
 • Roční preventivní servisní prohlídky
 • Dosažitelnost expertů technické podpory 24 hodin denně, 7 dní v týdnu

E-mail this page Print this page
Copyright ©2022 Eaton
All rights reserved.