International *WORLDWIDE SITES

SM65 Supervisory Module product image

Dohledové moduly Eaton SM65

Dohledový modul SM65 je vyspělé řešení ovládání a monitorování pro stejnosměrné napájecí systémy Eaton Access a Large Power. Poskytuje úplný soubor pokročilých komunikačních možností včetně vestavěného Ethernetového rozhraní, webového serveru a agenta SNMP protokolu. Upozornění na alarm mohou být pomocí SNMP protokolu nebo přes reléové kontakty.Jako všechny Eaton moduly pro stejnosměrná zařízení je i SM65 dodáván se zavedeným předkonfiguračním souborem a to buď se standardním souborem, nebo se souborem továrně přizpůsobeným konkrétnímu použití. Předkonfigurace zajišťuje rychlou a bezproblémovou instalaci. Pokud je potřeba na místě instalace provést nějaké změny lze to snadno učinit z čelního panelu nebo pomocí nástroje DC Tools z počítače vybaveného MS Windows®.

Čelní panel obsahuje LCD displej s vysokým rozlišením a se zpětným prosvětlením a snadno čitelnými znaky.

Lze zobrazit veškeré systémové údaje a alarmy a z klávesnice lze snadno zkontrolovat nastavení a případně je změnit.

Modul SM65 lze instalovat namísto modulů SM50 a SM60 v prakticky všech případech použití a získat tak nové funkční možnosti, zdokonalující typovou řadu stejnosměrných napájecích zdrojů Eaton.,

Funkční vlastnosti a výhody

 • SNMP agent fungující přes vestavěné Ethernet rozhraní
 • Komplexní ovládací funkce systému
 • Zjednodušené ovládání z čelního panelu
 • Zavedený předkonfigurační soubor
 • Soulad s mezinárodními normami
 • Konfigurovatelný z klávesnice nebo za pomocí software DC Tools
 • Možnost montáže jako zásuvná jednotka

Typické použití

 • Napájecí systémy 24V a 48V
 • Buňky a ústředny mobilní radiotelefonní sítě
 • Přenosová zařízení
 • Místní a tranzitní telefonní ústředny

Options

 • Slider magazine with cable support tray

E-mail this page Print this page
Copyright ©2018 Eaton
All rights reserved.