International *WORLDWIDE SITES

SMARTER ENERGY
Eaton řešení stejnosměrného (DC) napájení pro telekomunkace

Na níže uvedeném síťovém diagramu je uveden přehled Eaton řešení DC napájení podle typu použití v datové síti.

Eaton má řešení DC napájení pro jakoukoli aplikaci v telekomunikačních a datových sítích, ať jde o přenosové sítě telekomunikačních center telekomunikačních operátorů, nebo o privátní sítě, či bezdrátové nebo kabelové sítě, účastnické smyčky nebo dálkové optické přenosové systémy.

Naše nová třetí generace DC napájecích systémů nabízí řadu předností, včetně vyšší objemové hustoty výkonu, větší pružnosti, snížených kapitálových a provozních nákladů (CAPEX, OPEX) a sníženého vlivu na životní prostředí.

Související informace

 Pomoc při výběru
 Produkty pro DC napájení

Related Information
Související informace
Power Quality Trhy
Eaton Corporation
E-mail this page Print this page
Copyright ©2022 Eaton
All rights reserved.