APR24-3G Access Power Rectifier image

APR24-3G Access Power-likeretter – 24 V DC

Eatons APR24-3G er 24 V-serien med Access Power-likerettermoduler som er utviklet spesielt til aksessnett for telekommunikasjon og lette industrielle systemer som basestasjoner for mobiltelefoni, radiosambandsnett og SCADA-systemer.

Den nye generasjonen 3G-arkitektur er stabil, har høy effekttetthet og er kompakt. Den høye effekttettheten gjør at bare 1 U av rackplassen er opptatt av kraft, og gir gjør derfor mest mulig plass tilgjengelig for telekomutstyr.

Likeretteren APR24-3G kombinerer en blanding av banebrytende og høyfrekvent svitsjeteknologi som gir en fleksibel og effektiv likestrømskilde, med viftekjøling med høy funksjonsstabilitet som ytterligere bidrar til den gjennomgående høye funksjonsstabiliteten.

APR24-3G er utviklet for drift ved opptil 70 °C (158 °F) og under meget varierte vekselstrømsforhold, og er derfor perfekt egnet til de krevende miljøene i systemer med nettverksaksess.

Funksjoner og fordeler

  • Rask online utvidelse av likerettere (hot-swap)
  • Automatisk oppsett fra styremodul
  • Styrt av intelligent mikroprosessor
  • Høy effekttetthet
  • Høy virkningsgrad og effektfaktor lik én
  • Mange ulike vekselstrømsforsyningsforhold
  • Bredt område for utgangsspenning
  • Konstant utgangsstrøm
  • I samsvar med internasjonale standarder
E-mail this page Print this page
Copyright ©2022 Eaton
All rights reserved.