Eaton Logo, links to the Eaton homepage

Høy virkningsgrad – energisparende likeretter

  • En energisparende virkningsgrad på over 96 % sparer minst 50 % spillenergi i omdanningsprosessen til likestrøm, i forhold til andre likerettere av sammenlignbar størrelse i dagens marked (ved en nominell inngangsspenning på 240 V AC).
     
  • Redusert varmeavgivelse som følge av den høye virkningsgraden til den energisparende likeretteren, kan potensielt føre til enda lavere driftsutgifter ettersom kravene til varmestyring blir lavere.
     
  • Maksimal energieffektivitet sikres både med en høy effektivitetskurve over et bredt belastningsområde for typiske driftsforhold, og med Eatons Load Based Rectifier Shutdown (LBRS) (belastningsbaserte likeretterstans) som slår likerettere av og på for å holde individuelle likeretterbelastninger innen det optimale området.
     
  • Betydelige besparelser på driftsutgifter og CO2-utslipp takket være redusert spillenergi
Efficiency Curve - Energy Saver Rectifier           Logo Smarter Energy

E-mail this page Print this page
Copyright ©2018 Eaton
All rights reserved.