Energy Saver Rectifier product image

Energisparende likeretter

Eaton® Energy Saver familien av likerettere er utviklet for teleoperatører som ønsker å kutte energikostnadene, gjennom økt driftseffektivitet. Og/eller for å møte reduksjonsmål i karbonutslipp.

ENERGY SAVER CALCULATOR

Application Network Details


Country of Installation
Number of Sites
Average Loading per Site
kW
Industry Standard Rectifier
% Efficient
Site Air-Conditioning Installed?
  
Local Energy Cost (per kWh)

Comparison Rectifier


Energy Saver Rectifier
% Efficient

Energy Saver Rectifier Annual Savings

DC System       
Energy Savings  
  
 
CO2 Emissions Reduction  
 TONNES 
 
Air-conditioning      
Energy Savings  
  
 
CO2 Emissions Reduction  
 TONNES 
 
TOTAL SAVINGS      
Total Energy Saving  
  
 
Total CO2 Emissions Reduction  
 TONNES 
 
Efficiency APR48-ES
Efficiency Standard Rectifier
Efficiency Improvement
System Loading
Energy Cost
Energy Consumed - APR48-ES (W)
Energy Consumed - Standard Rect (W)
Energy Saving (kWh)
Energy Saving (kWh) pa
Cost Saving pa
CO2 Saving (g) pa
CO2 Saving (Tonnes) pa


Ratio of electricity consumed to kw heat generated


Heat Generated Saving (kwh) pa - APR48-ES
Reduction of energy consumed by aircon (kwh) pa
Cost Saving pa
CO2 Saving (g) pa
CO2 Saving (Tonnes) pa


APR48-ES selelection
Aircon selection


Country Reference
Currency
Country CO2 - Electricity Generation (g/kwh)
E-mail this page Print this page
Copyright ©2022 Eaton
All rights reserved.