Likerettere for 24 V og 48 V likestrøm

Likeretterne i Eatons 3G-serie for likestrøm er utviklet til høy effekttetthet og driftseffektivitet for å gi en merkbar redusering av nødvendige kostnader til investeringer og drift. Disse likeretterne muliggjør en høy grad av fleksibilitet for kraftsystemer ved hjelp av funksjoner som horisontal eller vertikal montering, universelle inngangsspenninger for vekselstrøm og en høy grad av skalerbarhet slik at nettverket senere kan vokse.

Powerware EPR48-3G
Eaton EPR48-3G
(48 V) Enterprise Power-likerettere er utviklet spesielt til bedriftssystemer som PoE og VoIP-integrerte datanett, utplassert utstyr og også mindre likestrømsutstyr som utendørs kabinettinstallasjoner for telekommunikasjon.
Powerware APR24-3G
Eaton APR24-3G
(24 V) Access Power-likerettere er utviklet spesielt til 24 V aksessnett for telekom og lette industrisystemer som basestasjoner for mobiltelefoni, radiosambandsnett og SCADA-systemer.
Powerware APR48-3G
Eaton APR48-3G
(48 V) Access Power-likerettere er utviklet spesielt til aksessnettsystemer som basestasjoner for mobiltelefoni, Wi-Fi-noder, utplassert utstyr og utendørs kabinettinstallasjoner.
Energy Saver Rectifier - APR48-ES
Energy Saver Rectifier - APR48-ES
Eaton APR48-ES Energy Saver Rectifier er utviklet for nettoperatører som ønsker å kutte energikostnadene, gjennom økt driftseffektivitet. Og/eller for å møte reduksjonsmål i karbonutslipp.
Energy Saver Rectifier - NPR48-ES
Energy Saver Rectifier - NPR48-ES
Eaton NPR48-ES utvider Energy Saver Rectifier familien ved å tilby APR48-ES. NPR48-ES er utviklet for nettoperatører som ønsker å kutte energikostnadene, gjennom økt driftseffektivitet. Og/eller for å møte reduksjonsmål i karbonutslipp.
CR48-3G rectifiers
Eaton CR48-3G
(48 V) Core Power-likerettere er utviklet spesielt til systemer med høye krav til kapasitet for likestrømseffekt som datasentraler og sentrale nettverk. Hver Core-likeretter gir opptil 5800 W likestrøm ut.
Andre likerettere ...

Go to top

E-mail this page Print this page
Copyright ©2022 Eaton
All rights reserved.