Telecom Matrix Inverter

Telecom-inverterløsning

Eaton Telecom Inverter er en nyskapende inverterløsning med to innganger, for applikasjoner der det kreves svært høy pålitelighet i vekselstrømforsyningen. Ved å bruke en 230Vac-inngang i tillegg til en 48Vdc-inngang, har Eaton utviklet en løsning som fjerner gapet mellom tradisjonelle UPS-systemer og konvensjonelle inverterløsninger.

Den nyskapende arkitekturen gjør det mulig for kunden å sikre ren, regulert og kontinuerlig vekselstrøm til kritiske laster, med samme n+x-pålitelighet som tradisjonelle likestrømssystemer. Inverterens konstruksjon sikrer sømløs overgang mellom vekselstrøms- og likestrømsinngangen, og gir null overgangstid som eliminerer behovet for en statisk overgangsbryter.

Brukere kan velge mellom ”linjemodus” og ”batterimodus”. I linjemodus fungerer inverteren på samme måte som en UPS med dobbel konvertering, trekker strøm fra vekselstrømnettet, og leverer utjevnet og isolert vekselstrøm til lasten. I ”batterimodus” trekker inverteren strøm fra vekselstrømsinngangen. Hvis strømmen til den valgte inngangen blir brutt, skifter inverteren sømløst til den alternative inngangen, uten avbrudd i strømforsyningen til den kritiske vekselstrømslasten.

Eaton Telecom-inverterløsninger kan konfigureres med en valgfri styringsmodul og/eller en bypassbryter for vedlikehold. Overvåkings- og styreenheten viser systemstatus i sanntid via omfattende LCD /LED-display, og gir mulighet for innstilling av systemparametere ved hjelp av tastaturet. Kommunikasjonsgrensesnittet gir brukerne muligheten til å overvåke og styre systemet eksternt.

En valgfri bypassbryter for vedlikehold gir brukerne muligheten til å flytte lasten fra inverterstrøm og vekselstrømnett, slik at invertersystemet kan stenges helt ned mens det fortsatt er strømforsyning til lasten.

E-mail this page Print this page
Copyright ©2022 Eaton
All rights reserved.