Systemkontrollere

SC200 System Controller
SC100 systemkontroller
SC100 er et rimeligere alternativ enn SC200 med noe reduserte muligheter for kommunikasjon og registrering av hendelser. Den har likevel en lang rekke systemkontrollfunksjoner, inkludert temperaturkompensasjon, utlikning og rask lading. Det finnes et omfattende utvalg av alarmer og varselalternativer for alarmer, inkludert SMS, relékontakter og modemutringing til PowerManagerII.
SC200 System Controller
SC200 systemkontroller
SC200 lar deg overvåke alle dine kraftsystemer ved hjelp av kraftig kommunikasjonskapasitet (lokalnettverk, SNMP versjon 2 og webkonfigurasjon) Den innebygde intelligensen i kontrolleren optimerer automatisk systemenes effektivitet ved å administrere de mange parameterne som kan tilpasses på mange måter.

Andre systemkontrollere…...

E-mail this page Print this page
Copyright ©2018 Eaton
All rights reserved.