PowerManagerII

Programvare for fjernkontroll av likestrøm

Programvaren for fjernkontroll av likestrøm, PowerManagerII, har effektiv fjernadministrasjon og dataregistrering for Eatons likestrømssystemer Det intuitive, Windows-baserte, grafiske brukergrensesnittet til denne innovative programvaren for fjernkontroll av likestrøm lar deg raskt "zoome inn" og vise kortfattet dokumentinformasjon, dataregistrering eller bestemte kontrollfunksjoner, viktige driftsdata eller alarmdetaljer.

PowerManagerII er kostnadseffektiv. Fjernadministrasjon kan redusere utgiftene til drift og vedlikehold. Den nyeste informasjonen om kraftsystemet er tilgjengelig der og da, og reduserer behovet for besøk til lokasjonen betraktelig. Alarmer er uthevede og detaljerte slik at du enklere kan analysere feil og lage vedlikeholdshistorikk og planlegge oppgaver.

PowerManagerII er omfattende. Du kan koble til så mange kraftsystemer du vil, og alle nødvendige data blir oversiktlig presentert. PowerManagerII er fleksibel. Du kan sett opp kartvisninger over tettsteder og større områder slik at du enklere visuelt kan navigere til ethvert sted. Valgene gjør du. Og det er enkelt å legge til nye kart og lokasjoner.

Funksjoner og fordeler

  • Windows-basert, grafisk brukergrensesnitt
  • Overvåking i sanntid
  • Automatisk alarmindikering
  • Alarm- og aktivitetsregistrering
  • Online-tilgang til systemets kontrollfunksjoner
  • Reduserer behovet for besøk på installasjonsstedet
  • Internasjonale språkvalg
  • Navigeringskart som kan konfigureres av brukeren
  • Fjerntesting av batterier
E-mail this page Print this page
Copyright ©2022 Eaton
All rights reserved.