Thailand *WORLDWIDE SITES

APR24-3G Access Power Rectifier image

เรกติไฟเออร์แบบ Access Power รุ่น APR24-3G ของ Powerware

เรกติไฟเออร์รุ่น APR24-3G ของ Powerware เป็นเรกติไฟเออร์แบบ Access Power สำหรับแรงดัน 24V. ที่ได้รับการออกแบบขึ้นโดยเฉพาะสำหรับอุปกรณ์ที่ต้องติดต่อกับระบบเครือข่ายโทรคมนาคมและการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมเบา เช่น สถานีย่อยของระบบเซลลูลาร์, ระบบเครือข่ายวิทยุเฉพาะกลุ่มและระบบ SCADA

สถาปัตยกรรมยุคใหม่แบบ 3G ได้รับการปรับปรุงให้เล็กเท่าที่จะทำได้ซึ่งทำให้ใช้พื้นที่เพียงขนาด 1U สำหรับชุดจ่ายพลังงาน ดังนั้น พื้นที่ว่างในชั้นวางก็เพิ่มขึ้นสำหรับอุปกรณ์โทรคมนาคม

เรกติไฟเออร์รุ่น APR24-3G ได้รับการผสมผสานของเทคโนโลยีที่นำสมัยในการสวิทช์ชิ่งด้วยความถี่สูงพร้อมด้วยพัดลมระบายอากาศที่เพิ่มความมั่นคงให้กับเรกติไฟเออร์ ทำให้มีความยืดหยุ่นพร้อมประสิทธิภาพที่สูงเหมาะกับการเป็นแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงที่มีความมั่นคงสูงี

ได้รับการออกแบบให้สามารถทำงานภายใต้อุณหภูมิสูงได้ถึง 70°C (158°F) และรับแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับด้วยช่วงระดับแรงดันที่กว้าง ดังนั้น APR24-3G จึงเป็นเรกติไฟเออร์ที่เหมาะสมและสมบูรณ์ที่สุดสำหรับตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่นำไปประยุกต์ใช้ในระบบเครือข่าย

คุณสมบัติและประโยชน์

  • การเพิ่มจำนวนโมดุลของเรกติไฟเออร์โดยไม่ต้องปิดระบบไฟฟ้า(Hot-Swap)
  • การตั้งค่าอัตโนมัติจากอุปกรณ์ควบคุมระบบ
  • ควบคุมโดยไมโครโปรเซสเซอร์อัจฉริยะ
  • จ่ายพลังงานไฟฟ้าได้สูงเมื่อเทียบกับขนาด
  • ประสิทธิภาพสูงและค่าตัวประกอบกำลังเท่ากับ 1
  • รับแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับด้านขาเข้าด้วยช่วงระดับแรงดันที่กว้าง
  • จ่ายแรงดันไฟฟ้าด้านขาออกด้วยช่วงระดับแรงดันที่กว้าง
  • ให้พลังงานไฟฟ้าด้านขาออกที่มีค่าคงที่
  • ได้มาตรฐานระดับนานาชาติ

รายการผลิตภัณฑ์


E-mail this page Print this page
Copyright ©2022 Eaton
All rights reserved.