Thailand *WORLDWIDE SITES

APR48-3G Access Power Rectifier product image

เรกติไฟเออร์แบบ Access Power รุ่น APR48-3G

เรกติไฟเออร์แบบ Access Power รุ่น APR48-3G ของ Powerware ได้รับการออกแบบขึ้นโดยเฉพาะสำหรับอุปกรณ์ที่ต้องติดต่อกับระบบเครือข่ายเช่น สถานีย่อยของระบบเซลลูลาร์, อุปกรณ์ในที่ตั้งของลูกค้า และอุปกรณ์ที่อยู่ในตู้ซึ่งติดตั้งบริเวณริมถนน

สถาปัตยกรรมยุคใหม่แบบ 3G ได้รับการปรับปรุงให้เล็กเท่าที่จะทำได้ซึ่งทำให้ใช้พื้นที่เพียงขนาด 2U สำหรับชุดจ่ายพลังงาน ดังนั้น พื้นที่ว่างในชั้นวางก็เพิ่มขึ้นสำหรับอุปกรณ์โทรคมนาคม

เรกติไฟเออร์ APR48-3G ที่ปฏิบัติงานร่วมกับโมดูลควบคุมในซีรีส์ SC100 หรือ SC200 ของ Powerware จะช่วยให้อุปกรณ์เครือข่าย 48V ของคุณให้บริการได้อย่างคุ้มค่าและปราศจากปัญหาเป็นเวลานานหลายปี

คุณสมบัติและประโยชน์

การเพิ่มจำนวนโมดุลของเรกติไฟเออร์โดยไม่ต้องปิดระบบไฟฟ้า (Hot-Swap)
การตั้งค่าอัตโนมัติจากอุปกรณ์ควบคุมระบบ
ควบคุมโดยไมโครโปรเซสเซอร์อัจฉริยะ
ผู้นำในวงการอุตสาหกรรม ที่จ่ายพลังงานไฟฟ้าได้สูงเมื่อเทียบกับขนาด
ประสิทธิภาพสูงและค่าตัวประกอบกำลังเท่ากับ 1
รับแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับด้านขาเข้าด้วยช่วงระดับแรงดันที่กว้าง
จ่ายแรงดันไฟฟ้าด้านขาออกด้วยช่วงระดับแรงดันที่กว้าง
ให้พลังงานไฟฟ้าด้านขาออกที่มีค่าคงที่
ได้มาตรฐานระดับนานาชาติ

รายการผลิตภัณฑ์


E-mail this page Print this page
Copyright ©2022 Eaton
All rights reserved.