Thailand *WORLDWIDE SITES

Access Power Solutions (APS-12)

โซลูชันการจ่ายพลังงานแบบ Access Power รุ่น 3G ชุด APS12

โซลูชันการจ่ายพลังงานแบบ Access Power รุ่น 3G ของ Powerware เป็นโซลูชันที่เหมาะสมอย่างยิ่งเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับอุปกรณ์โทรคมนาคมที่ต้องการกำลังไฟฟ้าต่ำไปจนถึงปานกลาง โดยที่มีขนาดกระทัดรัด, ประสิทธิภาพสูง และคล่องตัว

ระบบการติดตั้งสำหรับชั้นวางขนาด 19”นี้ สามารถรองรับอุปกรณ์การจ่ายพลังงานแบบ Access Power รุ่น 3G ของ Powerware ที่มีเรกติไฟเออร์โมดูลขนาด 48V ได้มากถึง 12 โมดูล โดยให้พลังงานด้านขาออกได้สูงถึง 450A

ระบบการติดตั้งสำหรับชั้นวางขนาด 19”นี้ สามารถรองรับอุปกรณ์การจ่ายพลังงานแบบ Access Power รุ่น 3G ของ Powerware ที่มีเรกติไฟเออร์โมดูลขนาด 48V ได้มากถึง 12 โมดูล โดยให้พลังงานด้านขาออกได้สูงถึง 450A

คุณสมบัติและประโยชน์

ชั้นวางย่อยขนาด 19” ขนาดกะทัดรัดเพียง 9U
โมดูลเรกติไฟเออร์มากถึง 12 โมดูล
ซอฟต์แวร์แบบตั้งค่าไว้ล่วงหน้า
จ่ายพลังงานไฟฟ้าได้สูงเมื่อเทียบกับขนาด(450A/9U)
สามารถรับไฟเข้าได้สองทาง
การเพิ่มจำนวนโมดุลของเรกติไฟเออร์โดยไม่ต้องปิดระบบไฟฟ้า(Hot-Swap)
ประสิทธิภาพสูงและค่าตัวประกอบกำลังเท่ากับ 1
มีตัวเลือกสำหรับการลำดับความสำคัญและไม่สำคัญให้กับอุปกรณ์แยกย่อยด้านระบบไฟฟ้ากระแสตรง

รายการผลิตภัณฑ์


E-mail this page Print this page
Copyright ©2022 Eaton
All rights reserved.