Thailand *WORLDWIDE SITES

Access Power Solutions (APS-400)

โซลูชันการจ่ายพลังงานแบบ Access Power รุ่น 3G ตามมาตรฐาน UL

โซลูชันการจ่ายพลังงานแบบ Access Power รุ่น 3G ของ Powerware เป็นโซลูชันที่เหมาะสมอย่างยิ่งเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับอุปกรณ์โทรคมนาคมที่ต้องการกำลังไฟฟ้าต่ำไปจนถึงปานกลาง โดยที่มีขนาดกระทัดรัด, ประสิทธิภาพสูง และคล่องตัว โดยมีทั้งแบบรวมแบตเตอรี่และแบบไม่รวมแบตเตอรี่

โซลูชันการจ่ายพลังงานแบบ Access Power รุ่น 3G ในซีรีส์ 400 ได้รับใบรับรองมาตรฐาน UL และ FCC ด้วยชุดติดต่อประสานกับผู้ใช้งานที่ง่าย ซึ่งประกอบด้วยหน้าจอเมนูสี และการตั้งค่าล่วงหน้าเพื่อการติดตั้งที่รวดเร็วและการดำเนินงานที่สะดวก ระบบชั้นวางขนาด 19” เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตั้งได้อย่างรวดเร็ว ณ สถานที่ทำงานของลูกค้าหรือในตู้ อีกทั้งสามารถปรับตั้งค่าต่างๆ ในระบบทั้งหมดได้อย่างเต็มที่ด้วยซอฟต์แวร์ และสามารถบันทึกข้อมูลการตั้งค่าเหล่านี้ลงในไฟล์ เพื่อการตั้งค่าซ้ำด้วยขั้นตอนเดียวในครั้งต่อไป

คุณสมบัติและประโยชน์

โซลูชันชั้นวางย่อยขนาด 19” ที่กระทัดรัดและรองรับการขยายตัวได้
รองรับชุดแยกย่อยระบบจ่ายไฟ, ชุดควบคุมและยังสามารถใส่เรกติไฟเออร์มากถึง 3 ตัวบนชั้นวางเดี่ยวที่มีขนาดความสูงเพียง 3U
การจ่ายพลังงานไฟฟ้าได้สูงเมื่อเทียบกับขนาด (105A @ 48V/3U, 19”)
รับแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับด้านขาเข้าด้วยช่วงระดับแรงดันที่กว้างแบบยูนิเวอร์แซลช่วยเพิ่มพิสัยในการทำงานให้กว้างขวางยิ่งขึ้นสำหรับเรกติไฟเออร์
การเพิ่มจำนวนโมดุลของเรกติไฟเออร์โดยไม่ต้องปิดระบบไฟฟ้า (hot-plug)
การระบายความร้อนด้วยพัดลมที่มีความน่าเชื่อถือสูง
ประสิทธิภาพสูงและค่าตัวประกอบกำลังเท่ากับ 1
สามารถรับแรงดันกระแสสลับขาเข้าแบบ 1 เฟสให้กับอุปกรณ์ทั้งชุด หรือ แยกเดี่ยวเข้ากับเรกติไฟเออร์แต่ละตัว
ระบบการจัดการอัจฉริยะ
การตรวจสอบจากระยะไกลผ่าน TCP/IP, เว็บบราวเซอร์, SNMP
ซอฟต์แวร์ที่ผ่านการตั้งค่าล่วงหน้าเพื่อการวางระบบที่รวดเร็วและสะดวกสบาย
ซอฟต์แวร์จัดการพลังงานช่วยเพิ่มพูนประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน

รายการผลิตภัณฑ์


E-mail this page Print this page
Copyright ©2022 Eaton
All rights reserved.