Thailand *WORLDWIDE SITES

CR48 3G Core Power Rectifier

เรกติไฟเออร์แบบ Core Power รุ่น CR48-3G ของ Powerware

เรกติไฟเออร์แบบ Core Network Power รุ่น CR48-3G ของ Powerware ได้รับการออกแบบขึ้นโดยเฉพาะสำหรับอุปกรณ์ในระบบเครือข่ายหลักเช่น สถานีศูนย์กลาง และศูนย์ข้อมูล

สถาปัตยกรรมยุคใหม่แบบ 3G ของเรกติไฟเออร์รุ่น CR48-3G ได้รับการปรับปรุงให้สามารถใช้พื้นที่ได้อย่างคุ้มค่า เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการใช้งานให้กับอุปกรณ์โทรคมนาคมแทนที่จะเป็นพื้นที่ให้เครื่องจ่ายพลังงานไฟ

การผสมผสานของเทคโนโลยีในการสวิทช์ชิ่งด้วยความถี่สูงและความเป็นผู้นำในวงการอุตสาหกรรมที่จ่ายพลังงานไฟฟ้าได้สูงเมื่อเทียบกับขนาดพร้อมกับพัดลมระบายอากาศที่เพิ่มความมั่นคงให้กับเรกติไฟเออร์รุ่น CR48-3G มีความยืดหยุ่นพร้อมประสิทธิภาพที่สูงเหมาะกับการเป็นแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงที่มีความมั่นคงสูง

CR48-3G เป็นเรกติไฟเออร์ที่ให้พลังงานได้สูงถึง 5800W ที่ด้านออกและถูกออกแบบให้สามารถทำงานภายใต้อุณหภูมิสูงได้ถึง 70°C (158°F) และรับแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับด้วยช่วงระดับแรงดันที่กว้าง

CR48-3G ยังมีวงจรปรับค่าตัวประกอบกำลังและมีประสิทธิภาพสูงถึง 92% ในสภาวะการทำงานจ่ายโหลดตามปกติที่ได้ผลดีที่สุด ทำให้ค่าใช้จ่ายในการใช้งานระบบการจ่ายพลังงานลดลง

เรกติไฟเออร์ CR48-3G ที่ปฏิบัติงานร่วมกับโมดูลควบคุมรุ่น SC200 ของ Powerware จะช่วยให้อุปกรณ์เครือข่าย 48V ของคุณให้บริการได้อย่างคุ้มค่าและปราศจากปัญหาเป็นเวลานานหลายปี

คุณสมบัติและประโยชน์

  • การเพิ่มจำนวนโมดุลของเรกติไฟเออร์โดยไม่ต้องปิดระบบไฟฟ้า(Hot-Swap)
  • การตั้งค่าอัตโนมัติจากอุปกรณ์ควบคุมระบบ
  • ควบคุมโดยไมโครโปรเซสเซอร์อัจฉริยะ
  • เป็นผู้นำในวงการอุตสาหกรรม ที่จ่ายพลังงานไฟฟ้าได้สูงเมื่อเทียบกับขนาด
  • ประสิทธิภาพสูงและค่าตัวประกอบกำลังเท่ากับ 1
  • รองรับแหล่งจ่ายไฟกระแสสลับแบบ 3เฟส
  • รับแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับด้านขาเข้าด้วยช่วงระดับแรงดันที่กว้าง
  • จ่ายแรงดันไฟฟ้าด้านขาออกด้วยช่วงระดับแรงดันที่กว้าง
  • ให้พลังงานไฟฟ้าด้านขาออกที่มีค่าคงที่
  • ได้มาตรฐานระดับนานาชาติ

รายการผลิตภัณฑ์


E-mail this page Print this page
Copyright ©2022 Eaton
All rights reserved.