Thailand *WORLDWIDE SITES

Enterprise Extended Battery Module image

โมดูลขยายขนาดแบตเตอรี่สำหรับ Enterprise

โมดูลขยายขนาดแบตเตอรี่สำหรับ Enterprise (EBM) ของ Powerware ถูกออกแบบมาเป็นอุปกรณ์เสริมในการรวมแหล่งจ่ายพลังงานให้กับชุดจ่ายพลังงานแบบ Enterprise Power รุ่น 3G เพื่อยังคงรักษาแหล่งพลังงานในขณะที่แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับไม่สามารถทำงานได้จากสาเหตุใดก็ตาม ทำให้สามารถขยายเวลาสำรองไฟให้อุปกรณ์ได้นานขึ้น โมดูลขยายขนาดแบตเตอรี่จำนวนหลายโมดูลสามารถต่อรวมกันเพื่อเพิ่มระยะเวลาในการสำรองไฟได้ตามที่ต้องการ

โมดูลนี้มีขนาดบางและติดตั้งบนชั้นวางเพื่อให้เหมาะสมกับการประยุกต์ใช้งานสำหรับหลายระบบ อาทิเช่น ชั้นวางเซิร์ฟเวอร์ โมดูลขยายขนาดแบตเตอรี่นี้ออกแบบมาให้ใช้งานง่ายด้วยการใช้สายเคเบิล ‘ต่อและใช้งาน’ ได้ทันทีกับชุดโซลูชันการจ่ายพลังงานแบบ Enterprise Power ไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษเฉพาะใดๆ ดังนั้นจึงทำให้การติดตั้งเป็นไปได้อย่างง่ายดายในสิ่งแวดล้อมในระบบไอที

การจัดทำโมดูลนี้ให้สามารถติดตั้งได้กับระบบทำให้มั่นใจได้ว่า การลงทุนของท่านจะได้รับการปกป้องในอนาคตแม้ความต้องการของระบบเครือข่ายจะเพิ่มขึ้น ง่ายต่อการเพิ่มจำนวนโมดูลขยายขนาดแบตเตอรี่ตามความเติบโตของระบบเครือข่ายของท่าน

คุณสมบัติและประโยชน์

สะดวกในการติดตั้ง
ขนาดบางกะทัดรัดในการติดตั้งบนชั้นวางแบบ 19”
ขยายขนาดแบตเตอรี่สำหรับเวลาสำรองไฟได้ถึง 18Ahr
ตามแนวคิดแบบโมดูลและใช้ขนาดให้เหมาะสม
แบตเตอรี่แบบไม่ต้องการบำรุงรักษา (VLRA)

รายการผลิตภัณฑ์


E-mail this page Print this page
Copyright ©2022 Eaton
All rights reserved.