Thailand *WORLDWIDE SITES

โซลูชันการจ่ายพลังงานแบบ Enterprise Power รุ่น 3G

Powerware Enterprise Power Solutions
โซลูชันการจ่ายพลังงานแบบ Enterprise Power รุ่น 3G ชุด EPS2
โซลูชันการจ่ายพลังงานแบบ Enterprise Power(EPS) รุ่น 3G ของ Eaton นำเสนอรูปแบบการจ่ายพลังงานที่มีความสามารถสูงและทันสมัยสำหรับการป้องกันด้านพลังงานให้กับเครือข่ายสารสนเทศ/ระบบโครงข่ายสื่อสารแบบปิด/ ระบบVOIP/ระบบเครือข่าย PoE ระบบสื่อสารที่ต้องการพลังงานไม่สูงมากนัก รวมถึงการประยุกต์ใช้งานกับอุปกรณ์ที่มีความสำคัญภายใต้ความเสี่ยงสูง
Data Power Solutions
โซลูชันการจ่ายพลังงานแบบ Data Power
โซลูชันการจ่ายพลังงานให้กับระบบ Data-Voice-Video ของ Powerware ด้วยชุดจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงได้รับการออกแบบขึ้นเพื่อประยุกต์การใช้งานให้ครอบคลุมระบบเครือข่ายโทรคมนาคมที่ต้องการชุดจ่ายไฟกระแสตรงที่กระทัดรัด, มีประสิทธิภาพ และยืดหยุ่น
Data Power Solutions
โซลูชันการจ่ายพลังงานแบบ Enterprise Power รุ่น 3G ชุด EPS5
โซลูชันการจ่ายพลังงานแบบ Enterprise Power(EPS) รุ่น 3G ของ Eaton นำเสนอรูปแบบการจ่ายพลังงานที่มีความสามารถสูงและทันสมัยสำหรับการป้องกันด้านพลังงานให้กับเครือข่ายสารสนเทศ/ระบบโครงข่ายสื่อสารแบบปิด/ ระบบVOIP/ระบบเครือข่าย PoE ระบบสื่อสารที่ต้องการพลังงานไม่สูงมากนัก รวมถึงการประยุกต์ใช้งานกับอุปกรณ์ที่มีความสำคัญภายใต้ความเสี่ยงสูง
Data Power Solutions
โมดูลขยายขนาดแบตเตอรี่สำหรับ Enterprise โมดูลขยายขนาดแบตเตอรี่สำหรับ Enterprise (EBM) ของ Powerware ถูกออกแบบมาเป็นอุปกรณ์เสริมในการรวมแหล่งจ่ายพลังงานให้กับชุดจ่ายพลังงานแบบ Enterprise Power รุ่น 3G เพื่อยังคงรักษาแหล่งพลังงานในขณะที่แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับไม่สามารถทำงานได้จากสาเหตุใดก็ตาม ทำให้สามารถขยายเวลาสำรองไฟให้อุปกรณ์ได้นานขึ้น โมดูลขยายขนาดแบตเตอรี่จำนวนหลายโมดูลสามารถต่อรวมกันเพื่อเพิ่มระยะเวลาในการสำรองไฟได้ตามที่ต้องการ

รายการผลิตภัณฑ์


E-mail this page Print this page
Copyright ©2022 Eaton
All rights reserved.