Thailand *WORLDWIDE SITES

Matrix 2000 Standalone Inverter

อินเวอร์เตอร์โมดูลเดี่ยวรุ่น Matrix 2000

อินเวอร์เตอร์โมดูลเดี่ยวรุ่น MATRIX 2000 ของ Eaton ออกแบบขึ้นสำหรับงานด้านโทรคมนาคมที่ต้องการพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับซึ่งมีเสถียรภาพมากเป็นพิเศษ ประสิทธิภาพที่สูงส่งและขนาดที่กะทัดรัดทำให้อินเวอร์เตอร์รุ่น Matrix 2000 เป็นโซลูชันที่ยอดเยี่ยมสำหรับให้พลังงานอุปกรณไฟฟ้ากระแสสลับที่มีความสำคัญทุกรูปแบบ

อินเวอร์เตอร์แบบโมดูลเดี่ยวรุ่น Matrix 2000 ให้กำลังไฟฟ้ากระแสสลับ 2000kW ที่มีเสถียรภาพ โดยใช้เนื้อที่ในตู้แร็คขนาด 19 นิ้วเพียง 1U พร้อมอุปกรณ์สลับเครื่องจ่ายไฟ (STS) ในตัว STS ทำหน้าที่เปลี่ยนเอาต์พุตไฟฟ้ากระแสสลับจากอินเวอร์เตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงไปยังแหล่งจ่ายไฟอื่นได้อัตโนมัติในเวลาเช่นเครื่องจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับเครื่องหลัก (และสามารถเปลี่ยนกลับไปมาได้) ให้ความปลอดภัยในการจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับให้แก่อุปกรณ์ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น

โซลูชัน Matrix 2000 ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ในการควบคุมอุปกรณ์ เพื่อสมรรถนะสูงสุดในทุกสภาพการปฏิบัติงาน อุปกรณ์ควบคุมในตัวให้สถานะระบบแบบเรียลไทม์ผ่านจอภาพ LCD/LED ที่ให้ข้อมูลครบครัน นอกจากนี้ผู้ใช้ยังสามารถตั้งโปรแกรมผ่านแผงปุ่มกดได้อีกด้วย

อินเวอร์เตอร์โมดูลเดี่ยวรุ่น Matrix 2000 ประกอบด้วยส่วนเชื่อมต่อ USB ในตัวเพื่อการตรวจสอบและควบคุมอุปกรณ์

รายการผลิตภัณฑ์


E-mail this page Print this page
Copyright ©2022 Eaton
All rights reserved.