Thailand *WORLDWIDE SITES

PL Series - Intelligent Regulators product image

DC Power Solar Power - Regulators -
PL Series - Intelligent Regulators

ตัวควบคุมการชาร์จในตระกูล PL Series ให้การควบคุมวงจรการชาร์จที่สมบูรณ์พร้อมทั้งข้อมูลสมรรถนะอย่างต่อเนื่องทั้งในอดีตและปัจจุบัน

คุณสมบัติ

  • หน้าจอแสดงผลแรงดันแบตเตอรี่, กระแสไฟชาร์จ, แอมแปร์ชั่วโมงเข้าออกของแบตเตอรี่, โหลดที่ดึงจากแบตเตอรี่ และขั้นตอนในวงจรชาร์จแบตเตอรี่
  • ง่ายต่อการบำรุงรักษา
  • อุปกรณ์เสริมสำหรับเชื่อมต่อระยะไกล
  • ใช้งานได้หลากหลาย
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
รุ่น แรงดัน กระแสไฟชาร์จ กระแสโหลด
PL20 12V, 24V, 32V , 36V, 48V 20A 20A
PL40 12V, 24V, 32V , 36V, 48V 40A 7A
PL60 12V, 24V, 32V , 36V, 48V 60A 30A

รายการผลิตภัณฑ์


E-mail this page Print this page
Copyright ©2018 Eaton
All rights reserved.