Thailand *WORLDWIDE SITES

ประหยัดพลังงาน
โซลูชันเครื่องจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงสำหรับการใช้งานในระบบโทรคมนาคม

ดูแผนภาพเครือข่ายด้านล่างเพื่อรับข้อมูลสรุปเกี่ยวกับโซลูชันเครื่องจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงของ

Eaton มีโซลูชันเครื่องจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงสำหรับเครือข่ายการสื่อสารที่ใช้ไฟฟ้ากระแสตรง สำหรับเครือข่ายส่งข้อมูลในสำนักงานกลางหรือธุรกิจเอกชน ทั้งแบบไร้สาย หรือ ใช้สาย เครือข่ายในพื้นที่หรือใยแก้วนำแสงข้ามประเทศ

ระบบเครื่องจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงซีรี่ส์ 3G รุ่นใหม่ของเราให้ประโยชน์มากมายได้แก่ การจ่ายไฟมากขึ้น ความยืดหยุ่นที่สูงขึ้น รวมค่า CAPEX, OPEX และมลพิษที่น้อยลง

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

 รับความช่วยเหลือในการเลือกอุปกรณ์
 พลังงานไฟฟ้ากระแสตรง

รายการผลิตภัณฑ์


ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ตลาดในภาคต่างๆ
คอร์ปอเรชั่น Eaton
E-mail this page Print this page
Copyright ©2022 Eaton
All rights reserved.