International *WORLDWIDE SITES

Giải pháp điều khiển hệ thống

SC200 System Controller
Thiết bị điều khiển hệ thống SC100
SC100 là sự lựa chọn với chi phí thấp hơn SC200 với một số tính năng ghi lại sự kiện và giao tiếp được cắt giảm. Giải pháp này vẫn cung cấp đầy đủ các chức năng điều khiển hệ thống bao gồm Bù nhiệt độ, Sạc cân bằng và Sạc nhanh. Giải pháp cũng hỗ trợ nhiều tùy chọn về cảnh báo và thông báo, bao gồm SMS, công tắc rơle và modem quay số tới PowerManagerII.
SC200 System Controller
Giải pháp điều khiển hệ thống SC200
SC200 giúp bạn giám sát toàn bộ hệ thống nguồn sử dụng các tính năng giao tiếp cấp cao (Ethernet, SNMP phiên bản 3 và Web) để cập nhật các thông tin thời gian thực chỉ qua thao tác bấm chuột. Tính năng thông minh tích hợp sẵn của giải pháp này tự động tối ưu hóa mức hiệu dụng của hệ thống bằng cách quản lý các tham số có khả năng tùy chỉnh cao.

Các giải pháp điều khiển hệ thống khác...

E-mail this page Print this page
Copyright ©2022 Eaton
All rights reserved.