International *WORLDWIDE SITES

Các giải pháp nguồn cho Mạng lõi - 48V

DV2-3G

Giải pháp nguồn cho mạng lõi 3G – DV2

Các giải pháp nguồn cho mạng lõi Dữ liệu-Thoại-Video của Eaton thuộc các hệ thống nguồn DC được thiết kế ứng dụng cho mạng viễn thông yêu cầu nguồn cấp DC công suất lớn, linh hoạt và hiệu quả cao.
E-mail this page Print this page
Copyright ©2022 Eaton
All rights reserved.