International *WORLDWIDE SITES

Các giải pháp nguồn cho Mạng doanh nghiệp - 48V

3G Enterprise Power Solutions - Dòng EPS2

3G Enterprise Power Solutions - Dòng EPS2

Eaton 3G Enterprise Power Solutions (EPS) cung cấp giải pháp nguồn tiên tiến, có thể cấu hình được với mật độ công suất cao cho các hệ thống mạng viễn thông/VOIP/PoE, các phòng mạng/đấu dây, và các ứng dụng quan trọng khác
Data Power Solutions

3G Enterprise Power Solutions - Dòng EPS5

Eaton 3G Enterprise Power Solutions (EPS) cung cấp giải pháp nguồn tiên tiến, có thể cấu hình được với mật độ công suất cao cho các hệ thống mạng viễn thông/VOIP/PoE, các phòng mạng/đấu dây, và các ứng dụng quan trọng khác
Data Power Solutions

Module ắc quy mở rộng (EBM)

Eaton Enterprise Extended Battery Module (EBM) được thiết kế làm giải pháp nguồn dự phòng tích hợp tùy chọn cho các Hệ thống nguồn 3G Enterprise Power Systems, bảo đảm nguồn điện khi điện lưới AC bị ngắt, kéo dài thời gian cấp nguồn giúp đảm bảo tính liên tục của dịch vụ. Nhiều module ắc quy có thể kết nối với nhau để tăng dung lượng nguồn dự phòng nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn cấp.

Các giải pháp Enterprise/Data Power Solutions khác

E-mail this page Print this page
Copyright ©2022 Eaton
All rights reserved.