International *WORLDWIDE SITES

Inverters

Telecom Inverter Solution
Giải pháp đổi nguồn cho Viễn thông
Thiết bị đổi nguồn cho Viễn thông của Eaton là giải pháp đổi nguồn tiên tiến hai đầu vào được thiết kế cho các ứng dụng yêu cầu độ tin cậy của nguồn cấp AC rất cao. Với việc tích hợp một đầu vào 230VAC và một đầu vào 48VDC, Eaton đã mang lại giải pháp giúp xóa bỏ khoảng cách giữa các giải pháp UPS và thiết bị đổi nguồn truyền thống.
Matrix 48Vdc Inverter Solution
Giải pháp đổi nguồn 48VDC Matrix
Giải pháp MATRIX là một hệ thống đổi nguồn tích hợp được thiết kế cho các ứng dụng yêu cầu nguồn cấp AC có độ tin cậy rất cao. Thiết kế theo module của MATRIX đảm bảo tính linh hoạt tối đa khi xây dựng giải pháp đáp ứng yêu cầu của khách hàng.
Matrix 2000 Stand Alone Inverter
Thiết bị đổi nguồn độc lập Matrix 2000
Thiết bị đổi nguồn độc lập Matrix™ 2000 của Eaton được thiết kế cho các ứng dụng viễn thông nơi yêu cầu nguồn cấp AC phải có độ tin cậy rất cao. Thiết kế gọn nhẹ và độ hiệu dụng cao biến Thiết bị đổi nguồn Matrix 2000 thành một giải pháp hoàn hảo để cấp nguồn cho tất cả các thiết bị AC thiết yếu.
E-mail this page Print this page
Copyright ©2022 Eaton
All rights reserved.