International *WORLDWIDE SITES

Các giải pháp nguồn cho Mạng metro

Giải pháp nguồn DV2-3G Metro (theo chuẩn UL)
Giải pháp nguồn DV2-3G Metro (theo chuẩn UL)
Giải pháp nguồn DV2-3G Metro của Eaton theo chuẩn UL là giải pháp lý tưởng cho các ứng dụng viễn thông từ công suất thấp đến công suất vừa đáp ứng được yêu cầu gọn nhe, hiệu quả và linh hoạt. Các ứng dụng điển hình bao gồm nguồn DC dự phòng cho các thiết bị trong nhà của khách hàng, thiết bị ngoài trời, VoIP, tổng đài, hệ thống mạng dữ liệu và bộ định tuyến IP. Hệ thống nguồn 48Vdc có thể dùng cho dòng tải lên đến tối đa 600A. Hệ thống nguồn 24Vdc có thể dùng cho dòng tải lên đến tối đa 500A
Giải pháp nguồn DV2-3G Metro (theo chuẩn UL) – Mở rộng ắc qui
Tủ ắc qui theo chuẩn UL có thể mở rộng ắc qui tăng thời gian dự phòng cho các giải pháp nguồn 3G Metro của Eaton theo chuẩn UL. Hệ thống nguồn 48Vdc: 4 tổ ắc qui hoặc hệ thống nguồn 24Vdc: 8 tổ ắc qui
DV2-3G
DV2 – 3G Metro Power Solutions
Các hệ thống nguồn DC cho Mạng Dữ liệu-Thoại-Video của Eaton được thiết kế cho các ứng dụng mạng hội tụ yêu cầu giải pháp cấp nguồn DC linh hoạt, hiệu quả và gọn nhẹ.
Other Metro Power Solutions...
E-mail this page Print this page
Copyright ©2022 Eaton
All rights reserved.