International *WORLDWIDE SITES

Thiết bị chỉnh lưu nguồn DC

Các dòng thiết bị chỉnh lưu 3G của Eaton được thiết kế cung cấp mật độ công suất và mức hiệu dụng cao giúp giảm đáng kể yêu cầu về đầu tư và chi phí vận hành. Các sản phẩm này hỗ trợ tính linh hoạt cao cho các hệ thống nguồn với các tính năng như lắp theo chiều ngang hoặc chiều đứng, đáp ứng dải rộng điện áp AC vào, có khả năng nâng cấp mở rộng cao đáp ứng nhu cầu phát triển mạng trong tương lai.

Powerware EPR48-3G
Eaton EPR48-3G
Enterprise Power Rectifiers (48V) được thiết kế chuyên dùng cho các ứng dụng trong doanh nghiệp như các mạng dữ liệu hội tụ VoIP và PoE, các thiết bị đầu cuối tại nhà khách hàng, cũng như các yêu cầu về nguồn DC thấp hơn tại các tủ thiết bị viễn thông lắp bên đường
Powerware APR24-3G
Eaton APR24-3G
Access Power Rectifiers (24V) được thiết kế chuyên dùng cho các mạng truy nhập viễn thông 24V và các ứng dụng công nghiệp nhẹ như các trạm gốc vô tuyến, các mạng trung kế vô tuyến và các hệ thống SCADA.
Powerware APR48-3G
Eaton APR48-3G
Access Power Rectifiers (48V) được thiết kế chuyên dùng cho các ứng dụng mạng truy nhập như các trạm gốc vô tuyến, các điểm phát sóng Wi-Fi, các thiết bị đầu cuối tại nhà khách hàng, và các tủ thiết bị viễn thông lắp bên đường
Energy Saver Rectifier
Energy Saver Rectifier
Eaton® APR48-ES Energy Saver Rectifier được thiết kế chuyên dùng cho các nhà khai thác mạng viễn thông nhằm cắt giảm chi phí năng lượng với mức hiệu quả vận hành cao hơn và/hoặc đáp ứng mục tiêu giảm khí thải các bon trên mạng.
CR48-3G rectifiers
Eaton CR48-3G
Core Power Rectifiers (48V) được thiết kế chuyên dùng cho các ứng dụng cần công suất DC lớn như các trung tâm dữ liệu và các mạng lõi. Mỗi thiết bị chỉnh lưu cho Mạng lõi cung cấp được công suất 5800W DC đầu ra.
Các thiết bị chỉnh lưu khác...

Go to top

E-mail this page Print this page
Copyright ©2022 Eaton
All rights reserved.