International *WORLDWIDE SITES

Powerware SC100 System Controller image

Thiết bị điều khiển hệ thống Eaton SC100

Thiết bị điều khiển hệ thống SC100 là giải pháp điều khiển và giám sát cho các hệ thống nguồn 3G của Eaton

Thiết bị cung cấp đầy đủ các tính năng điều khiển hệ thống như Bù nhiệt độ, Sạc cân bằng và Nhanh. Giải pháp cũng hỗ trợ nhiều tùy chọn về cảnh báo và thông báo, bao gồm SMS, công tắc rơle và modem quay số tới PowerManagerII.

SC100 được cấu hình trước với một file cấu hình mặc định, hoặc được cài đặt tùy theo yêu cầu của ứng dụng đặc thù. Tính năng này đảm bảo việc cài đặt nhanh chóng và không có sự cố

Tính năng & Tiện ích

 • Các chức năng điều khiển hệ thống toàn diện
 • Hỗ trợ các modem PSTN và GSM ngoài
 • Giao diện người dùng thân thiện
 • Tải trước file cấu hình tùy biến
 • Tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế
 • Cài đặt qua phần mềm cấu hình DCTools
 • Nhiều ngôn ngữ tùy chọn
 • Chi phí thấp

Các ứng dụng điển hình

 • Các hệ thống nguồn 24V và 48V
 • Các tổng đài và trạm vô tuyến
 • Các thiết bị đầu cuối truyền dẫn

Tùy chọn

 • Module PSTN hoặc GSM ngoài

E-mail this page Print this page
Copyright ©2022 Eaton
All rights reserved.