International *WORLDWIDE SITES

DCTools product image

DCTools

PHẦN MỀM CẤU HÌNH DC

DCTools là phần mềm cấu hình DC cho nhân viên kỹ thuật dùng để cài đặt và bảo trì hệ thống nguồn DC. Phần mềm cấu hình DC duy nhất này được Eaton cung cấp miễn phí bằng cách tải về từ Internet và giúp đơn giản hóa việc cài đặt hệ thống nguồn DC

Nhân viên triển khai sẽ hưởng nhiều lợi ích của DCTools trong quá trình cài đặt, khắc phục sự cố và hỗ trợ các sản phẩm DC bất kỳ của Eaton như các giải pháp nguồn quy mô lớn, cho Mạng và Thiết bị truy nhập; các hệ thống điều khiển và giám sát SiteSure

DCTools có thể kết nối linh hoạt với một hệ thống nguồn DC bằng 3 cách: trực tiếp qua kết nối serial RS232; qua một modem quay số, hoặc qua mạng Ethernet LAN/WAN

Tính năng và Tiện ích

  • Các phần mềm cấu hình hệ thống nguồn DC
  • Tương thích với Windows
  • Dễ dàng sử dụng với màn hình đồ họa
  • Hoạt động với tất cả model hệ thống nguồn DC
  • Hoạt động với CellSure và SiteSure
  • Kết nối trực tiếp (RS232 serial) hoặc từ xa (modem quay số hoặc Ethernet)
  • Có thể tải về từ Internet miễn phí

 Tải DCTools


E-mail this page Print this page
Copyright ©2022 Eaton
All rights reserved.