International *WORLDWIDE SITES

PowerManagerII

PHẦN MỀM ĐIỀU KHIỂN NGUỒN DC TỪ XA

Phần mềm điều khiển nguồn DC từ xa PowerManagerII cung cấp các tính năng ghi dữ liệu và quản lý từ xa hiệu quả cho các hệ thống nguồn DC của Eaton. Giao diện người dùng đồ họa trực quan trên Windows® của phần mềm này giúp bạn nhanh chóng tìm thấy và xem các thông tin tóm tắt, các dữ liệu được ghi lại, hoặc các chức năng điều khiển cụ thể, các dữ liệu hoạt động chính hoặc các thông tin về cảnh báo.

PowerManagerII là một giải pháp tiết kiệm chi phí. Tính năng quản lý từ xa giúp giảm chi phí vận hành và bảo trì. Thông tin cập nhật mới nhất về hệ thống nguồn luôn sẵn sàng tại mọi nơi và mọi lúc bạn cần, không cần phải đến tận phòng máy. Các cảnh báo được cung cấp rõ ràng và chi tiết, giúp bạn phân tích lỗi và đưa ra lịch trình và lịch sử bảo trì.

PowerManagerII là một giải pháp toàn diện. Bạn có thể kết nối với các hệ thống nguồn với số lượng tùy theo nhu cầu, đồng thời tất cả các dữ liệu cần thiết đều được hiển thị rõ ràng. PowerManagerII là giải pháp linh hoạt. Bạn có thể cài đặt các sơ đồ theo khu vực như khu vực đô thị và các vùng rộng hơn, giúp bạn giám sát trực quan mọi vị trí – tùy bạn lựa chọn. Việc thêm sơ đồ và các vị trí trạm mới hoàn toàn dễ dàng.

Tính năng và Tiện ích

  • Giao diện người dùng bằng đồ họa trên Windows®
  • Giám sát thời gian thực
  • Chỉ thị cảnh báo tự động
  • Ghi lại hoạt động và cảnh báo
  • Truy cập trực tuyến đế các chức năng điều khiển hệ thống
  • Giảm yêu cầu phải đến tận phòng máy
  • Các tùy chọn ngôn ngữ quốc tế
  • Các sơ đồ định vị người dùng có thể cấu hình được
  • Kiểm tra ắcquy từ xa

E-mail this page Print this page
Copyright ©2022 Eaton
All rights reserved.