Vietnam *WORLDWIDE SITES

SMARTER ENERGY
Giải pháp nguồn DC của Eaton cho các Ứng dụng viễn thông

Xem sơ đồ dưới đây để tham khảo giới thiệu tóm tắt về các giải pháp nguồn DC của Eaton cho các ứng dụng mạng.

Eaton cung cấp giải pháp nguồn DC cho tất cả các ứng dụng mạng viễn thông sử dụng nguồn DC, từ các mạng truyền tải trung tâm đến các mạng riêng, mạng vô tuyến hoặc hữu tuyến, mạng cố định không dây đến các mạng truyền dẫn quang đường dài.

Dòng sản phẩm 3G mới của hệ thống nguồn DC hỗ trợ rất nhiều tính năng ưu việt bao gồm mật độ công suất lớn, độ linh hoạt cao, giảm thiểu CAPEX, OPEX và diện tích lắp đặt.

Thông tin liên quan

Giúp tôi lựa chọn
Các giải pháp nguồn DC

Thông tin liên quan
Thông tin liên quan
Power Quality Các thị trường
Eaton Corporation
E-mail this page Print this page
Copyright ©2022 Eaton
All rights reserved.